top of page

Parochie

Sint Hubertus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genhout

OOS NUUTS periodiek Genhouter nieuwsblad

 

OOS NUUTS is het periodiek verschijnend Genhouter nieuwsblad voor en door de Genhouter gemeenschap. In Oos Nuuts vindt u verenigingsnieuws, parochieel nieuws, allerlei wetenswaardigheden en plaatselijk nieuws. 

Vanaf 01 oktober 2023 valt Oos Nuuts niet meer onder de verantwoordelijkheid van de parochie, maar onder de verantwoordelijkheid van het Burgerinitiatief Genhout [BIG]. Oos Nuuts verschijnt 1x / 2 weken.

In november-december 2023 heeft elke inwoner van Genhout kenbaar kunnen maken of hij / zij Oos Nuuts nog wil ontvangen, en zo ja, of hij / zij Oos Nuuts op papier of digitaal [per mail] wil ontvangen. Een en ander treedt met ingang van  2024 in werking.

Heeft u nog geen keuze doorgegeven, dan kan dat altijd nog op het volgende mailadres : oosnuuts@gmail.com . Mensen van buiten Genhout die graag Oos Nuuts willen ontvangen, kunnen zich hiervoor op hetzelfde mailadres aanmelden. Zij kunnen zich echter alleen aanmelden voor toezending van Oos Nuuts per mail. 

Doc1.jpg

Klik hier voor de kerkdiensten en ander nieuws van deze week:

bottom of page