1/5

Parochie

Sint Hubertus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genhout

 

Het pastoraal team, bestaande uit pastoor John van Oss s.m.m., kapelaan Stefan Musanai s.m.m. en kapelaan Charles Leta s.m.m., oefenen tezamen de pastorale zorg uit in onze parochie. Zo verzorgen zij de erediensten op zondagen en op kerkelijke feestdagen, en tijdens begrafenissen. Daarnaast dienen zij (in liturgische vorm) de sacramenten toe zoals het doopsel, de heilige communie, het vormsel, het huwelijk en de ziekenzalving.

John van Oss  s.m.m., pastoor

telefoon: 045-4048132                                                  

e-mail:  j.v.oss@st-remigius.nl

Stefan Musanai s.s.m. kapelaan

telefoon: 06-39431473

e-mail: stefanmusanai@gmail.com

Charles Leta s.s.m., kapelaan

telefoon: 06-39431465

e-mail: ch.leta@monfortanen.nl

In het geval dat u iemand van het pastoraal team dringend wilt spreken of dat u het laatste sacrament toegediend wilt krijgen, neem dan contact op met één van de leden van ons pastoraal team. Krijgt u geen gehoor, bel dan naar het klooster van de Montfortanen in Schimmert, telefoon 045-4048111.

Pastoor  Van Oss

Pater Stefan Musanai en Pater Charles Leta

 

Het kerkbestuur heeft de zorg en verantwoordelijkheid voor onze parochie (bestuurlijk en financieel) en heeft als taak ons pastoraal team te adviseren over het pastoraal beleid.

                                                

John van Oss  s.m.m., pastoor, voorzitter                                               

telelefoon: 045-4048132                                                       

e-mail:  j.v.oss@st-remigius.nl                                                                           

                                  

Thea Deuzings, vicevoorzitter/ penningmeester

telefoon: 046-4376311

e-mail: theadeuzings@gmail.com

Liesbeth Limpens, secretaris

telefoon: 046-4376417

e-mail: john.limpens@home.nl

Ger Franssen, bestuurslid

telefoon: 046-4373151

e-mail: gerfranssen4711@gmail.com

Elly van Wunnik, bestuurslid

telefoon: 046-4360007

e-mail: ellyvwunnik@hotmail.com

Huub Gorissen, bestuurslid

telefoon: 06-13176062

e-mail: huubgorissen5@gmail.com

3-Luik raam afbeelding Joep Nicolas

 
 

"VRIJWILLIGERS

zijn erg belangrijk in onze samenleving.

 

Ze zijn het levende bewijs van solidariteit.

 

Als VRIJWILLIGER help je niet alleen een ander.

 

Je krijgt vaak veel genegenheid terug voor wat je doet.

 

Heel veel 

VRIJWILLIGERS zijn actief in ons dorp en onze parochie."

 

 

 • Kostergroep

Een actieve kostergroep die zich inzet voor de verzorging van de eredienst. Een koster is een persoon die belast is met de dagelijkse zorg voor de kerk, het verzorgen van de liturgische gewaden, kleding van de misdienaars en het klaarzetten van de verschillende voorwerpen voor de liturgische eredienst. Hij is een belangrijke figuur in alle praktische aangelegenheden in en om de kerk, bijvoorbeeld verlichting, verwarming en klein onderhoud. De taken van de koster verschillen van kerk tot kerk en worden  in overleg met het kerkbestuur vastgesteld.

Momenteel bestaat de groep uit 3 personen.

 

Contactpersoon:

Thea Henssen

Hubertusstraat 72

6191 PD Beek (L)

Tel. 046-4361486

 

 

 

 • Misdienaars

In de zondagsdiensten en huwelijken zijn misdienaars aanwezig. Trouw assisteren zij Pastoor bij de erediensten en bij bijzondere gelegenheden zoals de processie.  

Wekelijks wordt het schema van dienst vermeld in OOS NUUTS.

 

Contactpersoon:

Thea Deuzings

Kleingenhouterstraat 67

6191 PN Beek (L)

Tel. 046-4376311

Email: n.m.deuzings@hetnet.nl

 

 

 

 • Lectoren 

In de vieringen van zondagmorgen om 09.30 uur, verzorgen de lectoren de eerste lezing en de voorbeden. Er wordt kritisch geluisterd, niet alleen HOE er gelezen wordt, maar vooral ook WAT er gelezen wordt. Hiermee geven we aan dat we een levende parochiegemeenschap zijn….Gods volk onderweg.

Contactpersoon:

Jean Hamers

 

 

 • Werkgroep Avondwake

Deze groep verzorgt op een mooie wijze de avondwake. Indien u een avondwake wenst, dient u contact op te nemen met Pastoor.

 

Contactpersoon werkgroep:

Jean Hamers

 

 

 • Werkgroep Kinderwoorddienst

Geregeld wordt er zondags tijdens de H. Mis van 09.30 uur voor de kinderen een eigen woorddienst gehouden in de sacristie. Hier wordt op een voor de kinderen begrijpelijke manier het Evangelie van de zondag verteld en uitgelegd. Na de voorbeden komen de kinderen terug in de kerk en sluiten zich met enkele gebedjes weer aan bij de Eucharistieviering.

Enthousiaste ouders en inwoners van Genhout begeleiden de kinderen en leiden de bijeenkomst in de sacristie.

 

Contactpersoon:

Marie-José De Bruijn

Op den Hoogenboom 13

6191 PE Beek (L)

Tel. 046-4361861

Email: mj_de_bruijn@hetnet.nl

 

 

 

 • Werkgroep Bloemenverzorging     

Elk weekend is de kerk steeds smaakvol versierd. Dit gebeurt door eigen mensen uit de parochie. Wanneer u voor een speciale viering, nog persoonlijke wensen heeft, kunt u zich tot minimaal twee weken van te voren in verbinding stellen met de genoemde contactpersoon.

Momenteel zijn 5 personen actief.

 

Contactpersoon: 

Sandra Smeets - Nijsten

Hoogenboom 48

6191   Beek (L)

Tel. 046-4362269

Email: info@elarteflores.com

 

 

 • M. O. V. – groep 

Deze groep parochianen is geïnteresseerd in alles wat Missie, Ontwikkeling en Vrede betreft. 

De werkgroep bestaat uit 7 personen.

 

Contactpersoon:

Felecie Kerkhoffs - Senden

Manegeweg 8

6191 PJ Beek (L)

Tel. 046-4373241

Email: felecie@ziggo.nl

 

 

 

 • Werkgroep Processie

Deze groep verzorgt ieder jaar de processie samen met Pastoor en een kerkbestuurslid. Zij verzorgen de teksten en benaderen de diverse verenigingen van Genhout om er samen een mooi geheel van te maken.

De werkgroep bestaat uit 4 personen.

 

Contactpersoon:

Felecie Kerkhoffs - Senden

Manegeweg 8

6191 PJ Beek (L)

Tel. 046-4373241

Email: felecie@ziggo.nl

 

 

 

 • Werkgroep Kerststal

Elk jaar wordt er een uitgebreide kerststal opgebouwd in onze kerk en elk jaar wordt er een ander thema uitgewerkt. Talrijke bezoekers komen in onze kerk een kijkje nemen om zo de sfeer van Kerstmis “op te snuiven”.

 

Contactpersoon:

John Viehoff

Past. Hutschemakerstraat 28

6191 NK Beek (L)

Tel. 046-4378170

Email: jejo2000@hetnet.nl

 

 

 

 • De Zonnebloem

De Zonnebloem is een nationale organisatie voor iedere burger, die door omstandigheden alleen, eenzaam of in zijn/haar bewegingen is beperkt.

In Beek is een afdeling van de Zonnebloem. In Genhout is geen aparte afdeling van de Zonnebloem maar we maken onderdeel uit van de afdeling Beek.

Wat kan de Zonnebloem voor u betekenen:

Huisbezoek en deelname aan de volgende activiteiten:

Welfare

Uitstapjes

Boottocht

Vakantie

Gezellige middagen

 

Hoort u tot de doelgroep en wenst u gebruik te maken van de diensten van de Zonnebloem, dan kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

 

Contactpersoon voor Genhout :

Mevrouw Rosalie Solberg-Rompelberg

Printhagen 18

6191 PS  Beek (L)

Tel. 046–4376418

 

Contactpersoon Welfare:

Mevrouw Els Vroemen-Stevelmans

Op den Hoogen Boom 5

6191 PE Beek (L)

Tel. 046–4377493

Email: e.vro-ste@planet.nl                      

 

 

 

 • Werkgroep Onderhoud

In en rond de kerk zijn veel mensen actief bezig. Zij verzorgen het kerkhof, de tuinen rond de kerk en de pastorie. Zij  doen klein onderhoud in opdracht van het kerkbestuur en zijn overal aanwezig waar hun hulp nodig is.

Deze groep bestaat momenteel uit 5 personen.

 

Contactpersoon:

Ger Franssen

Hubertusstraat 8

6191 PC Beek (L)

Tel. 046-4373151

Email: gerfranssen@versatel.nl

 

 

 

 • Werkgroep Koperpoets

In de kerk en sacristie is veel koperwerk dat onderhouden moet worden. Kijk eens naar de wijwaterbakken hoe deze altijd glimmen. Ook doet deze groep meewerken als er gepoetst moet worden.

Deze groep bestaat momenteel uit 5 personen.

 

Contactpersoon:

Helma Janssen

Kleingenhouterstraat 9

6191 PM Beek (L)

Tel. 046-4361213

Email: japojanssen@hetnet.nl

 

 

 • Contactgroep  “St. Hubertus  1994”

De doelstelling van de contactgroep “St. Hubertus” is de bundeling van alle kerkelijk gebonden verenigingen om het goed functioneren van de parochie zeker te stellen of eventueel te verbeteren.

In de contactgroep worden, voor zover nodig, activiteiten op elkaar afgestemd. Naast deze afstemming kunnen door de leden ook signalen vanuit de parochie worden doorgegeven aan de parochieherders en het kerkbestuur. Aan de hand van de afgegeven signalen kan worden bijgestuurd of hulp worden geboden.

 

De leden:

Pastoor J.A.M. van Oss s.m.m., en vertegenwoordigers van:

het Kerkbestuur, de Lectoren, de Kinderwoorddienst, Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St. Hubertus”, Cosi Cantare, de M.O.V. –groep, de Vrienden van de St. Hubertuskerk,  Oos Nuuts,  de K.B.O., Zij /Actief en de overige werkgroepen.

 

 

 

 

 • Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St. Hubertus”

Het zangkoor van onze parochie, ons ”huisorkest”, bestaat vanaf de oprichting van onze parochie in september 1932.

Het koor werd in 1963 versterkt met dames en sindsdien is de naam gewijzigd in:

“Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Hubertus”.

Repetitie: Vrijdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in de zaal van gemeenschapshuis

’t Trefpunt, Hubertusstraat 55, Tel. 046-4373952.  

U bent van harte welkom.

Zing met ons mee !

Het aantal zingende leden is rond de 30.

 

Contactpersoon:

Marian Michon                                             

Grootgenhouterstraat 120

6191 NW  Beek (L)

Tel. 046-4377881/06-54688194

Email: m.michon@hotmail.com

 

Dirigent:  Martin Raaphorst

Organist: May Bemelmans

 

 • Zanggroep ”Schola Gregoriaans ”

Deze kleine zanggroep verzorgt regelmatig de oude latijnse gezangen in onze kerk.

Repetitie: Vrijdag van 19.30 uur tot 20.00 uur in de zaal van gemeenschapshuis ’t Trefpunt, Hubertusstraat 55, Tel. 046-4373952.  

 

Contactpersoon:

Paul Stassen

Bongerdweg 7

6361 EX Nuth

Tel. 045-5242613

Email: jpgstassen@ziggo.nl

 

 

 

 • Zanggroep “Cosi Cantare”

De zanggroep “Cosi Cantare” is in 1989 ontstaan door fusie van de koren uit Spaubeek en Genhout. Cosi Cantare is Italiaans voor “gezellig samen zingen” en dat doen ze ook op een bijzondere manier met 25 leden.

Hun repertoire is modern, 3 of 4 stemmig, begeleid door een combo met o.a. piano en fluit.

Repetitie: maandag van 19.30 uur tot 21.30 uur in het lokaal boven de sacristie.

 

Contactpersoon:

Florence Kusters

Hubertusstraat 20

6191 PC  Beek - Genhout

Tel. 046-4280930

Email: info@cosi-cantare.nl

www.cosi-cantare.nl

 

 

Dirigente:    Mevr. R. Janssen

Organist:     Karin Leijssenaar

 

 

 

 • Stichting "Vrienden van de St. Hubertuskerk Genhout"

Op 5 mei 1989 is deze stichting opgericht. Het doel is: Het geven van een bredere bekendheid aan de St. Hubertus-Kerk te Genhout-Beek (L) en het in stand houden van de kunst in deze kerk. Zij tracht haar doel ondermeer te bereiken door:

- Het stimuleren van activiteiten en het houden van acties met betrekking tot de kerk en de zich daarin bevindende kunstschatten.

-  Het organiseren van bezichtigingen en het houden van tentoonstellingen.

-  Alle andere wettig geoorloofde middelen, welke ter bereiking van haar doel bevorderlijk kunnen zijn.

Vier keer per jaar verschijnt “INFOrmeel”, het contactblad van de stichting met het doel de leden op de hoogte te houden over alles wat in en rond de kerk gebeurt.

Achter in de kerk bevindt zich een kleurenfolder waarin de kunst in onze kerk beschreven staat. De folder is door bijdragen van de Vrienden tot stand gekomen.

Eenmaal per jaar is er een algemene vergadering in Genhout, het vriendentreffen.

Het aantal leden bedraagt momenteel 125.

Per jaar geven zij een minimale vriendenbijdrage van  € 12,00.

Rabobank Beek NL66 RABO 0104.9274.53 t.n.v. Stg. “Vrienden van de Sint Hubertuskerk Genhout” Hubertusstraat 61, Beek.

Wilt u meer weten over de  “Vrienden van de Sint Hubertuskerk”  en wilt u lid worden, dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon. 

 

Contactpersoon:

Piet Slangen 

Grootgenhouterstraat 141

6191 NS Beek (L)

Tel. 046-4361029

Email: piet.slangen@home.nl

 

 

 

 • Werkgroep Vriendenvieringen

Een werkgroep organiseert elke derde zondag van de maand een eucharistieviering die wordt opgeluisterd door een bekend koor en stelt het thema van de mis vast in overleg met de pastores.

De werkgroep bestaat uit 4 personen.

Wilt u met een koor de vriendenviering komen opluisteren, dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon.

 

Contactpersoon:

Piet Slangen 

Grootgenhouterstraat 141

6191 NS Beek (L)

Tel. 046-4361029

Email: piet.slangen@home.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOSTERGROEP

KOSTERGROEP

MISDIENAARS

MISDIENAARS

LECTOREN

LECTOREN

WERKGROEP AVONDWAKE

WERKGROEP AVONDWAKE

WERKGROEP KINDERWOORDDIENST

WERKGROEP KINDERWOORDDIENST

WERKGROEP BLOEMENVERZORGING

WERKGROEP BLOEMENVERZORGING

M.O.V.-GROEP

M.O.V.-GROEP

WERKGROEP PROCESSIE

WERKGROEP PROCESSIE

WERKGROEP KERSTSTAL

WERKGROEP KERSTSTAL

DE ZONNEBLOEM

DE ZONNEBLOEM

WERKGROEP ONDERHOUD

WERKGROEP ONDERHOUD

WERKGROEP KOPERPOETS

WERKGROEP KOPERPOETS

CONTACTGROEP "ST. HUBERTUS 1994"

CONTACTGROEP "ST. HUBERTUS 1994"

GEMENGD ZANGKOOR ST. HUBERTUS

GEMENGD ZANGKOOR ST. HUBERTUS

GREGORIAANS ZANGKOOR SCHOLA

GREGORIAANS ZANGKOOR SCHOLA

ZANGKOOR COSI CANTARE

ZANGKOOR COSI CANTARE

WERKGROEP VRIENDENVIERINGEN

WERKGROEP VRIENDENVIERINGEN

Dit is een tekst

Zanggroep "Scola

Gregoriaans"

De Zonnebloem

Werkgroep Processie 

Werkgroep Bloemen

verzorging

Werkgroep Kinderwoord

dienst

Zanggroep "Cosi Cantare"

Gemengd kerkelijk zangkoor

"St. Hubertus"

Werkgroep Avondwake

M.O.V.-

groep

Werkgroep

Kerststal

Werkgroep Onderhoud

Werkgroep Koperpoets

Contactgroep "St. Hubertus 1994"

Werkgroep Vrienden

vieringen

Kostergroep

Misdienaars

Lectoren

 
 
Naar Parochie Sint Hubertus
Naar Parochie Sint Hubertus
Naar Parochie Sint Hubertus
Naar Parochie Sint Hubertus
Naar Parochie Sint Hubertus
Naar Parochie Sint Hubertus

Dit is een gezamenlijke website van

Parochie Sint Hubertus Genhout   

www.parochiegenhout.nl

 

Stichting Alpe du Genhout    

www.alpedugenhout.nl

GEZAMENLIJKE AGENDA       (scroll naar beneden)