1/7

Parochie

Sint Hubertus

Genhout

Parochie sint hubertus kerk genhout

Vanaf 01 juli 2022 maakt de parochie Sint Hubertus deel uit

van de parochiefederatie Genhout-Hulsberg-Schimmert

zondag 27 november / 10.00 uur

J U B I L E U M - M I S

GKZ Sint Hubertus Genhout

2022-1.1-doc050_GKZ_SintHubertusGenhout_uitnodiging_jubileum_90jaar_0001.jpg
2022-1.1-doc051_GKZ_SintHubertusGenhout_uitnodiging_jubileum_90jaar_0002.jpg
Actualiteiten
Kerkdiensten

   

Zondag 27 november

10.00 uur / 1. zondag van de Advent

J U B I L E U M - M I S

Gemengd Kerkelijk Zangkoor

Sint Hubertus Genhout

Zondag 04 december

10.00 uur / 2. zondag van de Advent

m.m.v. koperensemble Saint Anthonys Brass

Zondag 11 december 

10.00 uur / 3. zondag van de Advent

Zondag 18 december

10.00 uur / 4. zondag van de Advent

V R I E N D E N V I E R I N G

m.m.v. zanggroep Cantori La Vera

 

Links
Mededelingen

 

Ziekencommunie.

Elke derde vrijdag van de maand.

Aanmelden bij Liesbeth Limpens, 

telefoon 06-20610518.

Dinsdagochtend-mis

Elke dinsdagochtend om 10.00 uur,

een mis in de sacristie,

met aansluitend koffiedrinken

in de pastorie. 

 

 Kerkbijdrage 

 __________________

  U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening NL67 RABO 0104 9039 61 

ten name van 

  R.K. parochie Sint Hubertus.

Weekdiensten & pastoraal spreekuur

Heeft u een verzoek voor een doopsel, huwelijk, ziekenzalving of uitvaart? Of wilt u een priester spreken over andere pastorale zaken? Neem contact op met de priester van de week.

Weekdienst:  maand november/december

  • za 26 / vr 02     kapelaan Stefan

  • za 03 / vr 09     kapelaan Charles

  • za 10 / vr 16     kapelaan Charles

Kapelaan Stefan,    telefoon 06 3943 1473

Kapelaan Charles,  telefoon 06 3943 1465

Geen gehoor? Bel dan naar de pastorie in Hulsberg, telefoon 045 405 1273.

Pastoraal spreekuur

Elke dinsdagmorgen van 10.30-12.00 uur pastoraal spreekuur in onze pastorie.

U kunt een afspraak maken

of vrij binnen lopen