top of page

Parochie

Sint Hubertus

Genhout

Parochie sint hubertus kerk genhout

Vanaf 01 juli 2022 maakt de parochie Sint Hubertus deel uit

van de parochiefederatie Genhout-Hulsberg-Schimmert

logo_vier-nu_pasen_rgb.jpg

 

Palmzondag is het begin van de zgn. Goede Week. We herdenken de intocht van Jezus in Jeruzalem…De mensen bejubelden hem en zwaaiden hem toe met hun palmtakken. Dezelfde mensen die zwegen toen Jezus op Goede Vrijdag veroordeeld werd tot de dood op het kruis…Maar deze zondag is het allemaal nog Hosanna…Wij vieren de mis op zondag 2 april om 10uur. Naast het wijden van de palmtakjes zullen we ook de communicantjes van dit jaar presenteren én is er als altijd kinderwoorddienst. Van harte uitgenodigd, groot en klein!

 

Na de mis op Witte Donderdag wordt het stil in onze kerken. De klokken luiden niet meer, de belletjes in de kerk verdwijnen in de kast, het orgel zwijgt en het wordt stil. Doodstil. Op Goede Vrijdag lijkt het even alsof de dood het laatste woord heeft. Lijkt… We gedenken het lijden en sterven van Jezus. In onze kerk gaan we met onze Heer mee op zijn kruisweg, 7 april om 15.00 uur. U zult zelf de tijd in de gaten moeten houden, want de klokken luiden om u erop te attenderen…dat doen we op Goede Vrijdag dus niet. Maar u bent meer dan van harte welkom om met ons mee te bidden, te luisteren naar woorden om over na te denken en om stil te worden…Al zijn we maar met weinigen, dit vieren we bij ons ‘thuis’ in onze Hubertuskerk in Genhout. Zij die Hem toejuichten op Palmzondag waren er op deze zware tocht niet voor en met onze Heer. Haken ook wij af? Hij draagt zijn én ons kruis. Onze zorgen mogen we meenemen naar onze kerk. Zeker ook deze Goede Vrijdag. Komt u ook? Gedeelde smart…is halve smart, toch? En dan, vanuit de lege, stille, kille kerk van Goede Vrijdag gaan we vieren dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat de Heer verrezen is. En we mogen weten dat ook voor ons er leven na de dood is…dankzij Hem. Niet de dood…maar het leven. Niet de duisternis, maar het licht. In de kerk van Schimmert wordt om 20.00 uur de viering van de kruisverering gehouden, in de kerk van Hulsberg om 19.00 uur. Ook daar bent u van harte welkom!

In de Paaswake, die wij vieren op paaszaterdag 8 april om 20.30 uur gaan we het paasvuur ontsteken en met onze ontstoken paaskaars en kaarsjes de duisternis verdrijven. Een viering vol van rituelen die hier letterlijk invulling aan geven. Een kaars aansteken als het buiten licht is…heeft weinig zin. Rituelen en gebaren van deze viering lijken even zinloos als het nog licht is. De ervaring is vele malen groter als het al donker begint te worden. Daarom wordt de Paaswake gevierd op 8 april om 20.30 uur. Let op: ook voor deze viering worden de klokken niet geluid. Zelf op de tijd letten dus! Vanaf het Gloria in deze mis klinken koor, orgel en klokken weer. We zullen de wereld ook met het luiden van onze klokken tijdens het Gloria laten weten dat het Pasen is. Van harte welkom!

Op zondag 9 april vieren we om 10.00 uur dat het Pasen is geworden. De mis wordt opgeluisterd door ons gemengd kerkelijk zangkoor Sint Hubertus. Omdat het zo’n groot feest is voor onze kerk, voor ons gelovigen, vieren we ook Tweede Paasdag en wel op maandag 10 april, ook om 10.00 uur in onze eigen Sint Hubertuskerk. Deze mis wordt opgeluisterd door zangkoor Cosi Cantare. Van harte nodigen wij u uit deze vieringen met ons te beleven. De vreugdevolle en de minder vreugdevolle momenten samen beleven maakt een gemeenschap sterk. Doen we dat ook met deze Goede Week? Laten we het samen vieren, samen beleven: de vreugde en het verdriet, de mooie muziek en de stilte, de duisternis én het licht. We wensen u een goede Goede Week.

Actualiteiten
Links
Weekdiensten & pastoraal spreekuur
Viernu_Pasen_banner_1000x667.jpg
Kerkdiensten

   

Zondag 02 april

10.00 uur / Palmzondag

voorstellen communicanten/ KWD

m.m.v. GKZ Sint Hubertus

 

Vrijdag 07 april

15.00 uur / Kruisweg

Zaterdag 08 april/ Paaszaterdag

21.30 uur / Paaswake

m.m.v. GKZ Sint Hubertus

Zondag 09 april

10.00 uur / Hoogfeest van Pasen

m.m.v. GKZ Sint Hubertus

Maandag 10 april

10.00 uur / 2. Paasdag

m.m.v. zanggroep Cosi Cantare

Zondag 16 april

10.00 uur / VRIENDENVIERING

m.m.v. zangkoor JoKo uit Reijmerstok

Mededelingen

 

Ziekencommunie.

Elke derde vrijdag van de maand.

Aanmelden bij Liesbeth Limpens, 

telefoon 06-20610518.

Dinsdagochtend-mis

Elke dinsdagochtend om 10.00 uur,

een mis in de sacristie,

met aansluitend koffiedrinken

in de pastorie. 

Heeft u een verzoek voor een doopsel, huwelijk, ziekenzalving of uitvaart? Of wilt u een priester spreken over andere pastorale zaken? Neem contact op met de priester van de week.

Weekdienst:  maand maart/april

  • zo 26 / za 01     kapelaan Charles

  • zo 02 / za 08     kapelaan Stefan

  • zo 09 / za 15     kapelaan Charles

Kapelaan Stefan,    telefoon 06 3943 1473

Kapelaan Charles,  telefoon 06 3943 1465

Geen gehoor? Bel dan naar de pastorie in Hulsberg, telefoon 045 405 1273.

 

KERKBIJDRAGE

  U kunt uw bijdrage overmaken naar

rekening NL67 RABO 0104 9039 61 

ten name van   

R.K. parochie Sint Hubertus.

bottom of page