Cluster G-H-S nieuws
1/7

Parochie

Sint Hubertus

Genhout

Parochie sint hubertus kerk genhout

            

Pastoor Dölle administrator parochies Genhout en Schimmert.

Pastoor George Dölle, parttime pastoor van de parochie Sint Clemens te Hulsberg, is met ingang van 01 oktober 2021 door vicaris-generaal Maessen van het bisdom Roermond benoemd tot administrator van de parochies Sint Hubertus te Genhout en Sint Remigius te Schimmert.

Pastoor George Dölle [62 jaar] is in 2012 tot priester gewijd, na een studie van 6 jaar theologie. Voor die tijd was hij werkzaam in het voortgezet onderwijs, als leraar klassieke talen Grieks en Latijn, op een middelbare school in Weert. Na zijn priester-wijding heeft hij een benoeming als kapelaan in Roermond en Herten gekregen. In 2019 is hij door bisschop Smeets van het bisdom Roermond benoemd tot parttime pastoor [0,5 fte] van de parochie Sint Clemens te Hulsberg, alsmede tot kapelaan in de parochies Nuth, Vaesrade en Wijnandsrade. Voor de overige tijd [0,5 fte] is hij gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in het bisdom Roermond, doceert hij klassieke talen aan het grootseminarie Rolduc en organiseert hij de reizen vanuit Nederland naar de Wereldjongerendagen van de Rooms Katholieke kerk.  

De benoeming van pastoor George Dölle tot administrator van de parochies van Genhout en Schimmert loopt tot en met 31 december 2021. Deze tijdelijke benoeming als administrator is bedoeld als overbrugging. Een administrator voert dezelfde pastorale en bestuurlijke taken uit als een pastoor, echter kerkrechtelijk gezien heeft hij minder bevoegdheden.   

De bedoeling is dat pastoor George Dölle met ingang van 01 januari 2022 benoemd wordt tot parttime pastoor [0,5 fte] van het samenwerkingsverband / parochiecluster Genhout-Hulsberg-Schimmert. Pastoor George Dölle blijft nu en straks zijn pastorale taken vervullen in de parochie Sint Clemens. In de parochies Sint Hubertus en Sint Remigius blijven de pastorale taken nu en straks verzorgd worden door de kapelaans Stefan Musanai en Charles Leta. Tezamen vormen zij het pastorale team voor het parochiecluster Genhout-Hulsberg-Schimmert.

De kerkbesturen van de parochies Sint Hubertus Genhout, Sint Clemens Hulsberg en Sint Remigius Schimmert zijn zeer verheugd over de benoeming van pastoor Dölle. Wij feliciteren hem van harte en kijken vol vertrouwen uit naar een vruchtbare samenwerking in het belang van het voortbestaan en toekomst van onze parochies.

George-Dölle_0.jpg
Actualiteiten
Kerkdiensten

   

 Zondag 28 november / kapelaan Stefan

  • 10.00 uur : 1. zondag Advent

      m.m.v. GKZ Sint Hubertus

 Vrijdag 03 december

10.30 uur / uitvaart Frans Voncken

 Zondag 05 december 

  • 10.00 uur : 2. zondag Advent

      m.m.v. GKZ Sint Hubertus

 Zondag 12 december

  • 10.00 uur : 3. zondag Advent

 Zondag 19 december

10.00 uur : 4. zondag Advent

vriendenviering

 Vrijdag 24 december

  • 19.30 uur : kerstwake

  • 20.00 uur : nachtmis

 Zaterdag 25 december

  • 10.00 uur : 1. Kerstdag

 Zondag 26 december

  • 10.00 uur : 2. Kerstdag

Links
Mededelingen

 

Ziekencommunie.

In onze parochie wordt 1x/maand

door één van onze kapelaans 

de ziekencommunie rondgebracht,

op de derde vrijdag van de maand.

 

Aanmelden voor de ziekencommunie

kunt u bij Liesbeth Limpens,

telefoon 06-20610518.

Doopsels.

 

 * zo. 21 nov. / 14.00 uur / kap. Charles

    dopeling : Bobby Penders

 * zo. 28 nov. / 11.00 uur / kap. Stefan

    dopeling : Mira Fijen

Weekdiensten & pastoraal spreekuur

Heeft u een verzoek voor een doopsel, huwelijk, ziekenzalving of uitvaart? Of wilt u een priester spreken over andere pastorale zaken? Neem contact op met de priester van de week.

Weekdienst: maand NOVEMBER

za 30 / vr 05     kapelaan Stefan 

za 06 / vr 12     kapelaan Charles

za 13 / vr 19     kapelaan Stefan

za 20 / vr 26     kapelaan Charles

za 27 / vr 03     kapelaan Stefan

Kapelaan Stefan, telefoon 06-39431473

Kapelaan Charles, telefoon 06-39431465

Geen gehoor? Bel dan naar het klooster in Schimmert, telefoon 045-4048111.

Vanaf 30 november 2021 is er wekelijks op dinsdagmorgen van 10.30-12.00 uur een pastoraal spreekuur in onze pastorie. Dan is telkens de kapelaan die de weekdienst heeft [zie boven] aanwezig. U kunt een afspraak maken of vrij binnen lopen.

 

 Kerkbijdrage 

 ____________________

 

  Draagt u onze parochie een warm hart toe? Wij kunnen niet zonder uw kerkbijdrage!

  U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening    NL67 RABO 0104 9039 61 

ten name van 

  R.K. parochie Sint Hubertus.

Cluster G-H-S

Laatste nieuws