1/7

Parochie

Sint Hubertus

Genhout

Parochie sint hubertus kerk genhout

Vanaf 01 juli 2022 maakt de parochie Sint Hubertus deel uit van de parochiefederatie Genhout-Hulsberg-Schimmert

 

parochiefederatie

Genhout-Hulsberg-Schimmert

 

Met ingang van 01 juli 2022 vormen de parochies Sint Hubertus Genhout, Sint Clemens Hulsberg en Sint Remigius Schimmert een parochiefederatie, met één pastoor en één kerkbestuur voor de drie parochies.

Pastoor George Dölle, die al sinds 01 januari 2020 pastoor van Hulsberg is, is met ingang van 29 mei 2022 ook als pastoor benoemd voor Genhout en Schimmert. De kapelaans Stefan Musanai smm en Charles Leta smm worden ook benoemd voor alle drie de parochies van de federatie.

De leden van het nieuwe kerkbestuur zijn: pastoor George Dölle [voorzitter]; Huub Gorissen [vice-voorzitter/ personeel en organisatie]; Liesbeth Limpens-Laven [secretaris]; Aloïs Voncken [penningmeester]; Marjo de Ruijter-Dassen [pastorale zaken]; Guido Pricken [gebouwen en terreinen]; Roger Slakhorst [communicatie en public relations].

 

zomer2.png

Pastoraal team en kerkbestuur wensen iedereen een zonnige en

ontspannen zomervakantie.

Vanwege vakantie van kapelaan Charles is

in de periode 08 juni t/m 30 augustus

de aanvangstijd van de zondagsmis

-- 09.30 uur --

Actualiteiten
Kerkdiensten

   

  • Zondag 31 juli / kapelaan Stefan

      09.30 uur / 18. zondag door het jaar

  • Zondag 07 augustus / pastoor Dölle

      09.30 uur / 19. zondag door het jaar

  • Zondag 14 augustus / pastoor Dölle

      09.30 uur / Maria ten Hemelopneming

  • Zondag 21 augustus / kapelaan Stefan

      09.30 uur / 21. zondag door het jaar

  • Zondag 28 augustus / kapelaan Stefan

      09.30 uur / 22. zondag door het jaar

  • Zondag 04 september

      10.00 uur / 23. zondag door het jaar

Links
Mededelingen

 

Ziekencommunie.

Elke derde vrijdag van de maand.

Aanmelden bij Liesbeth Limpens, 

telefoon 06-20610518.

Dinsdagochtend-mis

Elke dinsdagochtend om 10.00 uur,

een mis in de sacristie,

met aansluitend koffiedrinken

in de pastorie. 

 

 Kerkbijdrage 

 __________________

  U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening NL67 RABO 0104 9039 61 

ten name van 

  R.K. parochie Sint Hubertus.

Weekdiensten & pastoraal spreekuur

Heeft u een verzoek voor een doopsel, huwelijk, ziekenzalving of uitvaart? Of wilt u een priester spreken over andere pastorale zaken? Neem contact op met de priester van de week.

Weekdienst:  maand AUGUSTUS

  • za 30 / vr 05     kapelaan Stefan

  • za 06 / vr 12     kapelaan Stefan

  • za 13 / vr 19     kapelaan Stefan

  • za 20 / vr 26     kapelaan Stefan

Kapelaan Stefan,    telefoon 06-39431473

Kapelaan Charles,  telefoon 06-39431465

Geen gehoor? Bel dan naar het klooster in Schimmert, telefoon 045-4048111.

Pastoraal spreekuur

Elke dinsdagmorgen van 10.30-12.00 uur pastoraal spreekuur in onze pastorie.

U kunt een afspraak maken

of vrij binnen lopen.

Laatste nieuws

Cluster G-H-S