1/6

Parochie

Sint Hubertus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genhout

  • Het Doopsel

Indien u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met Pastoor om een datum af te spreken.

Van te voren vindt er een gesprek plaats over het Doopsel.

De eerste en tweede zondag van de maand wordt er in Schimmert gedoopt; de derde en de vierde zondag van de maand in Genhout.

Indien Pastoor in beide parochies de diensten moet verzorgen dan wordt de eerste zondag van de maand in Schimmert gedoopt en de derde zondag van de maand in Genhout.

Het Doopsel wordt ingeschreven in uw trouwboekje en in het Doopboek van de parochie.

 

 

  • De Eerste Heilige Communie

De eerste Heilige Communie vindt in principe plaats op Hemelvaartsdag.

De kinderen van groep vier worden voorbereid door Pastoor en de werkgroep Communie. De begeleiding door het ”thuisfront” wordt verondersteld en gestimuleerd.

 

 

  • Het Vormsel

Het Vormsel wordt toegediend een maal in de twee jaar aan de kinderen van groep zeven en acht. De voorbereiding gebeurt door Pastoor en de werkgroep Vormsel.

Kinderen van andere scholen die wensen deel te nemen moeten dit tijdig meedelen aan Pastoor. De datum van het Vormsel wordt meegedeeld op school en in “Oos Nuuts”.

 

 

  • Het Huwelijk

De verloofden die willen trouwen voor de kerk moeten minstens een maand van te voren contact opnemen met Pastoor. Zij mogen hun huwelijk ook laten inzegenen door een andere priester.  

Op zaterdag zijn er na 15.00 uur geen diensten meer.

Indien men niet meedoet met de kerkbijdrage in de parochie worden de kosten in overleg bepaald.       

Persoonlijke wensen ten aanzien van de viering en versiering kunnen en dienen vooraf te worden besproken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • De Ziekencommunie

Een keer per maand, of op aanvraag meerdere keren, wordt de ziekencommunie thuis gebracht aan de zieken en thuis zittenden.

Dit gebeurt op de eerste vrijdag van de maand vanaf  9.30 uur.

Voor het ontvangen van de ziekencommunie dient u contact op te nemen met Pastoor. Het is ook mogelijk de Communie mee te nemen vanuit de kerk voor zieke huisgenoten. Het is vanzelfsprekend dat dit gebeurt met eerbied.

 

 

  • De Ziekenzalving

De ziekenzalving wordt niet allen toegediend in stervensgevaar maar mag ook worden gevraagd bij hoge ouderdom of zwakke gezondheid.

Het is zelfs aan te raden om tijdig het Sacrament van de Zieken te ontvangen.

 

 

  • Het Overlijden

Bij het overlijden van een parochiaan waarschuwt men zo spoedig mogelijk de pastoor. 

 

Naar Parochie Sint Hubertus
Naar Parochie Sint Hubertus
Naar Parochie Sint Hubertus
Naar Parochie Sint Hubertus
Naar Parochie Sint Hubertus
Naar Parochie Sint Hubertus

Dit is een gezamenlijke website van

Parochie Sint Hubertus Genhout   

www.parochiegenhout.nl

 

Stichting Alpe du Genhout    

www.alpedugenhout.nl

GEZAMENLIJKE AGENDA       (scroll naar beneden)