top of page

Parochie

Sint Hubertus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genhout

SACRAMENTEN
  • Doopsel

 

Wanneer u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met de priester van de week [zie: home/ weekdiensten pastoraal team] om een datum af te spreken. Van te voren vindt er een gesprek plaats over het doopsel. In de Hubertuskerk van Genhout wordt er de derde en vierde zondag van de maand gedoopt, in de Remigiuskerk van Schimmert de eerste en tweede zondag van de maand. De dopeling wordt ingeschreven in uw trouwboekje en in het doopregister van de parochie.

  • Eerste Heilige Communie

 

De eerste heilige communie voor de kinderen van de basisschool van Genhout vindt plaats op Hemelvaartsdag. De voorbereiding op de communie van de kinderen van groep vier gebeurt in samenwerking tussen kapelaan Stefan Musanai en de werkgroep communie [zie: werkgroepen]. Ook de ouders van de kinderen worden betrokken bij de voorbereiding.

  • Vormsel

 

Het vormsel wordt eenmaal in de twee jaar toegediend aan de kinderen van groep zeven en acht van de basisschool van Genhout. De voorbereiding op het vormsel gebeurt in samenwerking tussen kapelaan Charles Leta en de werkgroep vormsel  [zie: werkgroepen]. De dag waarop het vormsel plaatsvindt, wordt medegedeeld op school en in het parochieblad Oos Nuuts. 

  • Huwelijk

Degenen die willen trouwen voor de kerk dienen minstens een maand van te voren contact op te nemen met de priester van de week [zie: home/ weekdiensten pastoraal team]. In overleg wordt de dag bepaald waarop het kerkelijk huwelijk voltrokken wordt en hoe de voorbereiding geschiedt. Persoonlijke wensen ten aanzien van de viering en de versiering in de kerk dienen vooraf te worden besproken. Het huwelijk wordt ingeschreven in het huwelijksregister van de parochie.

  • Ziekencommunie

Zieken of mensen die moeilijk ter been zijn, kunnen thuis de communie ontvangen. De communie wordt  op de tweede of derde vrijdag van de maand gebracht. Wie graag de communie thuis wil ontvangen, dient contact op te nemen met de priester van de week [zie: home/ weekdiensten pastoraal team]. Het is ook mogelijk de communie vanuit de kerk mee te nemen voor een zieke thuis. Het is vanzelfsprekend dat dit gebeurt met eerbied.

 

  • Ziekenzalving

De ziekenzalving is niet alleen bedoeld voor degenen die op het punt staan te sterven, maar voor iedereen die in stervensgevaar verkeert, door ouderdom of ernstige ziekte. De ziekenzalving vormt samen met de [laatste] biecht en de [laatste] communie de laatste sacramenten. Wie de ziekenzalving wil ontvangen, dient contact op te nemen met de priester van de week [zie: home/ weekdiensten pastoraal team].

  • Overlijden

Neem bij het overlijden van een parochiaan zo spoedig mogelijk contact op met de priester van de week [zie: home/ weekdiensten pastoraal team]. In overleg wordt bepaald wanneer de uitvaart en de teraardebestelling of de crematie plaatsvindt. Persoonlijke wensen ten aanzien van de uitvaart en de versiering  in de kerk dienen vooraf te worden besproken. De overledene wordt ingeschreven in het begrafenisregister van de parochie.

bottom of page