1/1

Parochie

Sint Hubertus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genhout

LAATSTE NIEUWS

Eucharistische aanbidding voor de vrede

De Raad van Europese Bisschoppen heeft gevraagd om op het feest van Kruisverheffing, woensdag 14 september aanstaande, een dag van Eucharistische Aanbidding te houden in verband met de oorlog in de Oekraïne. In onze parochiefederatie en groter cluster willen we ook gehoor geven aan deze oproep om te bidden voor de vrede. Op de volgende momenten is er een Eucharistische Aanbidding in één van de kerken:

  • woensdag 14 september: aansluitend aan de mis in de kapel van de zusters te Hulsberg aanbidding van 19.00-20.00 uur.

  • donderdag 15 september: aanbidding van 16.00-17.00 uur in de kapel van de zusters te Hulsberg.

  • vrijdag 16 september: aanbidding van 15.00-16.00 in de Sint Bavokerk te Nuth.

Heiligdomsvaart Susteren

 

Van 26 augustus t/m 11 september aanstaande vindt de Heiligdomsvaart in Susteren plaats. Onderdeel daarvan is een bijzondere pelgrim mis op donderdag 8 september, het feest van Maria Geboorte, om 19.00 uur in de kerk van Mariaveld, gevolgd door een lichtprocessie naar de basiliek van de Heilige Amalberga. Ik [pastoor George Dölle] ga daar als concelebrant mee voor in de viering. Als mensen mee willen gaan als pelgrim, van harte welkom. Ik kan vier personen meenemen in de auto; als er meer zijn moeten we extra auto's regelen. Opgeven via pastoor@h-clemens.nl

Installatie nieuwe kerkbestuursleden dekenaat Schinnen

Op maandagavond 27 juni jongsteden zijn in de Sint Lambertuskerk van Oirsbeek 19 nieuwe kerkbestuurs-leden voor het dekenaat Schinnen geïnstalleerd door deken Jack Honings. Voor onze nieuwe parochie-federatie Genhout-Hulsberg-Schimmert zijn op die avond vier bestuursleden geïnstalleerd: 

  • Huub Gorissen [vicevoorzitter/ bestuurslid portefeuille personeel en organisatie][uit Genhout]

  • Liesbeth Limpens [secretaris][uit Genhout]

  • Aloïs Voncken [penningmeester][uit Hulsberg]

  • Marjo de Ruijter-Dassen [bestuurslid portefeuille pastorale zaken][uit Hulsberg]

De installatie van Guido Pricken [bestuurslid portefeuille gebouwen en terreinen][uit Schimmert] en Roger Slakhorst [bestuurslid portefeuille communicatie en public relations][uit Schimmert] heeft op woensdag 13 juli plaatsgevonden in de Remigiuskerk te Schimmert.

Alle benoemingen voor de parochiefederatie Genhout-Hulsberg-Schimmert lopen vanaf 01 juli 2022 tot 01 april 2025.

 

Overledenen

[vanaf 01 november 2021]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07-11-2021   mevr. Burney van Haaren-

                                              Oetomo

12-11-2021   dhr. Harie Lochs 

19-11-2021   dhr. Frans Zaicsek

25-11-2021   dhr. Frans Voncken

09-12-2021   mevr. Gerardien Frissen-                                              Houben

13-12-2021   dhr. Hub Goossens

29-01-2022   dhr. Sjèr Dreessen

17-02-2022   mevr. Lea Schulkens

16-03-2022   dhr. Guus Corten

06-04-2022   mevr. José Bouwens-                                                      Wilbers

19-04-2022   mevr. Bertien Gorissen-                                                Gorissen

22-04-2022   dhr. Hub Huntjens

22-05-2022   dhr. Harrie Schumans

24-06-2022   mevr. Mia Senden-                                                         Kleijnen

08-07-2022   mevr. Gerda Fuchs-                                                        Senden

19-09-2022   mevr. Maria Swelsen-

                                               Geisen

brandende-kaarsen_1204-34.jpg

foto: Huub Gorissen