1/1

Parochie

Sint Hubertus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genhout

LAATSTE NIEUWS

  • Vrijdag 12 november 2021

 Bisschoppen voeren anderhalve meter maatregel en mondkapjes opnieuw in.

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder golden al golden opnieuw toe te passen in de Rooms-Katholieke kerk. Gelovigen wordt gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen koren ook blijven zingen, maar koren wordt uitdrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in de kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere verscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken. 

De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan. De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen in de parochies, waaronder veel vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

  • vrijdag 19 november 2021

Vanaf zondag 21 november is in de Hubertuskerk te Genhout de kerstexpositie Thuis in de stal te bezichtigen. Een adembenemende expositie van handgemaakte kerststallen van mevrouw Els Vroemen aangevuld met uiterst exclusieve exemplaren uit de collectie kerststallen van pastoor Van Oss. 

Overledenen

[vanaf 01 november 2021]

07-11-2021   mevr. Burney van Haaren-

                                              Oetomo

12-11-2021   dhr. Harie Lochs 

19-11-2021   dhr. Frans Zaicsek

25-11-2021   dhr. Frans Voncken