1/1

Parochie

Sint Hubertus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genhout

LAATSTE NIEUWS

Actie voor Oekraïne

 

GENHOUT en SCHIMMERT BEDANKT !!

Op 24 februari jongstleden is Rusland Oekraïne binnengevallen. De oorlog duurt inmiddels al meer dan twee maanden en er is nog geen vooruitzicht op vrede. Een oorlog die gepaard gaat met onvoorstelbaar menselijk leed, miljoenen ontheemde mensen en immense verwoestingen. Op initiatief van pater Charles s.m.m. hebben wij op zondag 27 maart in de Hubertuskerk te Genhout, en op zondag 03 april in de Remigiuskerk te Schimmert, als gemeenschap stilgestaan bij de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne.  

Het doel van deze actie was ook om geld op te halen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Wij zijn zowel in Genhout als in Schimmert overweldigd geworden door de grote betrokkenheid van de inwoners van onze dorpen. Wij zijn ook dankbaar voor het geweldig mooie bedrag dat met deze actie opgehaald is :

 

Genhout € 1.965,10 + Schimmert € 3582,65, in totaal € 5547,75 !!.

Aanvankelijk was het idee om het opgehaalde geld te storten op giro 555 van de stichting samenwerkende hulporganisaties. Op voorspraak van pater Charles hebben wij, na enig wikken en wegen, besloten om het geld via de Congregatie van de Redemptoristen over te maken aan de paters Redemptoristen in Oekraïne. De Redemptoristen hebben wereldwijd kloosters, onder andere in Wittem, maar ook in meerdere plaatsen in Oekraïne. In deze tijd van oorlog bieden zij in hun kloosters onderdak aan landgenoten, verstrekken zij voedsel en basismiddelen bijvoorbeeld aan mensen in de lange wachtrijen aan de grensovergangen en ondersteunen zij de zusters Redemptoristinnen bij de psychische begeleiding van gevluchte Oekraïners. Na een gesprek met de pater overste van de Redemptoristen in het klooster te Wittem, zijn wij ervan overtuigd dat ons geld op deze manier goed terechtkomt en ter plekke in Oekraïne goed besteed wordt aan de mensen die elke vorm van hulp goed kunnen gebruiken.

Het pastoraal team, de kerkbesturen, de medewerkers aan deze actie, wij allen bedanken iedereen die bijgedragen heeft aan het succes van deze actie voor Oekraïne. Ook pater overste van het klooster te Wittem dankt Genhout en Schimmert namens het Nederlandse Provincialaat van de Redemptoristen.

 

Overledenen

[vanaf 01 november 2021]

07-11-2021   mevr. Burney van Haaren-

                                              Oetomo

12-11-2021   dhr. Harie Lochs 

19-11-2021   dhr. Frans Zaicsek

25-11-2021   dhr. Frans Voncken

09-12-2021   mevr. Gerardien Frissen-                                              Houben

13-12-2021   dhr. Hub Goossens

29-01-2022   dhr. Sjèr Dreessen

17-02-2022   mevr. Lea Schulkens

16-03-2022   dhr. Guus Corten

06-04-2022   mevr. José Bouwens-                                                      Wilbers

19-04-2022   mevr. Bertien Gorissen-                                                Gorissen

22-04-2022   dhr. Hub Huntjens

download.jpg

foto: Huub Gorissen