1/6

Parochie

Sint Hubertus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genhout

FINANCIELE ZAKEN parochie Sint Hubertus

Actuele tarieven grafhuur [m.i.v. 01-01-2022]

Tarief grafhuur geldt voor 10 jaar.

Dubbeldiep graf

Enkeldiep graf                                                                     

Ruimte in het columbarium

Bijzetten urn in graf

Verstrooien as   

                      

Kindergraf

Ruimen van een graf

Ruimen van ruimte in het columbarium

Voor 5-jarige verlengingen geldt de helft van de bovenstaande tarieven.

Actuele tarieven kerkdiensten [m.i.v. 01-01-2022]

Dopen

Doopkaars met doopoorkonde en duifje

Huwelijk

Avondwake voorafgaand aan de uitvaartdienst in de kerk*

Uitvaartdienst in de kerk*

Uitvaartdienst in de kerk met afscheid in crematorium*

Afscheidsdienst in het crematorium*

U krijgt vermindering van deze kosten indien u deelneemt aan de jaarlijkse kerkbijdrage. Deze korting is gelijk aan de cumulatieve bijdrage die de parochiaan de laatste 4 jaren als kerkbijdrage heeft voldaan.

Opluisteren van de uitvaartdienst door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor (GKZ) incl. kosten dirigent en organist

Misintentie weekend mis

Zeswekendienst

Jaardienst 

Misintentie bijzondere gelegenheid (jubileum etc.)

Stichting van 5 jaren 

Stichting van 10 jaren

Stichting van 20 jaren 

Kerkbijdrage

Minimaal per maand

Minimaal per kwartaal

Minimaal per jaar

De richtlijn voor deelname aan de kerkbijdrage is 1% van het netto-inkomen van een economische eenheid. De tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen Misstipendia 2021, vastgesteld door het bisdom in november 2020.

Bankrekeningnummer

NL67 RABO 0104 903 961 t.n.v. parochie Sint Hubertus

Handelsregister

KvK nummer 74872044 

RSIN nummer 002577677

 

 

 

 

€ 550,00

€ 330,00

€ 330,00

€   50,00

€   50,00

€ 110,00

€ 140,00

€   85,00

 

 

 

 

 

 

€   50,00

€   15,00

€ 475,00

€   40,00

€ 475,00

€ 550,00

€ 475,00

€ 125,00

€   27,50

€   27,50

€   27,50

€ 300,00

 

€ 137,50

€ 275,00

€ 550,00

 

 

 

€     9,58

€   28,75

€ 115,00