top of page

Parochie

Sint Hubertus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genhout

FINANCIELE ZAKEN parochie Sint Hubertus

Actuele tarieven grafhuur [m.i.v. 01-01-2024]

Huur dubbeldiep graf

Huur enkeldiep graf                                                             Huur kindergraf        

Huur ruimte columbarium

  • Het tarief grafhuur geldt voor 10 jaar

  • Voor 5-jarige verlengingen geldt geldt de helft van de bovenstaande tarieven 

 

Verstrooien as op strooiveld 

Ruimen graf

Ruimen ruimte columbarium

Actuele tarieven kerkdiensten [m.i.v. 01-01-2024]

 

Mis[intentie] doordeweeks

Mis[intentie] zaterdag / zondag

Zeswekendienst

Jaardienst 

Jaardienst stichting 5 jaar

Jaardienst stichting 10 jaar

Jaardienst stichting 20 jaar

Misintentie bijzondere gelegenheid (jubileum etc.)

Doopsel

Doopkaars met doopoorkonde en duifje

Huwelijk

Avondwake voorafgaand aan uitvaartdienst in kerk [*]

Uitvaartdienst in kerk met begeleiding begraafplaats [*]

Uitvaartdienst in kerk met begeleiding crematorium [*]

Afscheidsdienst in crematorium [*]

Afscheidsbijeenkomst in kerk [*]

[*] U krijgt vermindering op deze kosten indien u deelneemt aan de jaarlijkse kerkbijdrage en is gelijk aan de cumulatieve kerkbijdrage die u de laatste 4 jaar heeft voldaan.

Opluisteren uitvaartdienst door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Hubertus incl. kosten dirigent en organist

Kerkbijdrage

Minimaal per maand

Minimaal per kwartaal

Minimaal per jaar

De richtlijn voor deelname aan de kerkbijdrage is 1% van het netto-inkomen van een economische eenheid. De tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen Misstipendia 2024, vastgesteld door het bisdom in november 2023.

Bankrekeningnummer

NL67 RABO 0104 903 961 t.n.v. parochie Sint Hubertus

Handelsregister

KvK nummer 74872044 

RSIN nummer 002577677

 

 

€ 600,00

€ 350,00

€ 150,00

€ 350,00

 

 

 

 

€   50,00

€ 150,00

€ 100,00

 

 

 

€   15,00

€   30,00

€   30,00

€   30,00

€ 150,00

€ 300,00

€ 600,00

€ 325,00

€   50,00

€   25,00

€ 500,00

€   50,00

€ 500,00

€ 600,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 150,00

€   10,85

€   32,50

€ 130,00

bottom of page